Entrevista Singular – John B. Thompson

Entrevista a John B. Thompson, sociòleg de la Universitat de Cambridge

«Els polítics d’ara no són més corruptes,… simplement els veiem!»


En el marc del V Congrés Internacional de Relacions Públiques de la Facultat de Comunicació Blanquerna, i amb la mediació de Marçal Sintes, elsingulardigital.cat entrevista a John B. Thompson, gurú de l’estudi dels mèdia actuals. El sociòleg de la Universitat de Cambridge presentava a Barcelona la conferència “La política de la fama i la (mala) fama dels polítics”, una qüestió de rabiosa actualitat amb els escàndols polítics que surten a tothora, fruit del nou règim de nova visibilitat que viuen els polítics. La caiguda d’un ministre de Cameron ja deu ser un nou exemple per Thompson, com aquí ho serien reposapeus de cotxe oficial, directores de TV3 malfollades o “tostons” al Parlament

El polític sempre ha tingut mala fama? Tenen el que es mereixen?
Quan parlo de la reputació dels polítics, dels quals la fama és un dels seus vessants, del què parlo és que aquesta fama va molt lligada a una nova visibilitat que se n’ha creat. Així doncs, la fama és part del poder simbòlic que sorgeix en aquest nou espai mediàtic que vivim.

Aquest nou espai ofereix al polític major visibilitat? Eines com el Twitter i el Facebook apropen el polític a la gent?
El desenvolupament dels mèdia online ha creat noves oportunitats, però també tenen els seus riscos i perills. Així doncs, no és només una qüestió unidireccional, sinó una manera en la qual poden buscar i aconseguir superar els altres polítics. Però alhora també conté nous perills perquè el fet que siguin més fàcils de trobar i contactar a travès d’aquests nous mèdia, també fa que se’ls pugi fer mal més fàcilment.

És aquí on apareixen els escàndols polítics?
Sí, el primer lloc on apareixen és a la xarxa! Fins i tot l’escàndol Clinton-Lewinsky a la dècada dels noranta va sorgir per primera vegada en un bloc polític. Aquesta és un espai on la incapacitat de controlar la informació posa als polítics en un risc més alt. És un tipus d’informació molt fràgil i incontrolable, i que envolta i segueix constantment el polític. Els nous mèdia digitals estan transformant aquest ambient d’informació d’una forma molt complicada, de manera que no hi haurà mai un procés unidireccional d’exercir el poder: serà sempre una arma de doble tall. Ajudarà a augmentar la popularitat com en el cas d’Obama, però també amb nous riscos i perills pels polítics.

(per llegir l’entrevista completa a elsingulardigital.cat cliqueu aquí…)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Deja un comentario